”Toned” eller ”Ripped” (Tonad vs Deffad)

”Toned” och ”ripped” är båda ord som beskriver ens fysiska kondition. De brukar användas för att beskriva ens kroppsfett och muskelmassa. ”Toned” är någon som har lite kroppsfett och fin muskeldefinition, med ”ripped” hänvisar till någon som har ännu mindre fett, så pass att muskler och ådror verkligen syns. Detta uppnås vanligen med hård träning, mycket strikt kost, samt en mängd olika kosttillskott.

”Toned” – faktisk definition

Fastän många som använder ordet menar utseendet, var egentliga definitionen inget med utseende att göra. Tone syftar egentligen på hur spända musklerna är, vilket har med motorimpulserna att göra. Om dina muskler är mer spända och lättare att sammandra visar det är högre grad spänning och muskeltone. För det mesta är det så att man har mera tone om man är vältränad, eftersom musklerna blir mer spända jämt. Du kan också se det här som att muskler är ”på”.

Könsspecifikt

I ”How to Get Published”, anmärker tränare och fitnessförfattaren John Romaniello att “toned” vanligtvis används i kvinnomagasin och artiklar, medan “ripped” brukar vara riktat mot män och fitnessentusiaster. Romaniello tillägger att samma träningsartikel oftast används för män och kvinnor, men att orden ändras för dem olika könen.

Att bränna kroppsfettet

Det finns ingen kroppsfettsnivå som du behöver för att kunna anses vara toned eller ripped. Men toned brukar beskriva någon med muskeldefinition, vilket enligt Built Lean websidan är omkring 10 till 15 procent kroppsfett för män och 15 till 22 procent för kvinnor. Ripped tar ofta detta ett steg längre till dess att man ser ådror och muskelsstrimmor, vilket kräver cirka 3 till 10 procent kroppsfett för män och under 15 procent för kvinnor. För att anses som toned eller smal måste du tappa största delen av kroppsfettet annars täcker det för muskelmassan du har tränat upp.

Picture perfect

Tänk dig din perfekta kropp, och sedan välj ett ord som bäst beskriver detta. Om du vill se ut som en bodybuilder är ripped nog det bästa ordet för dig. Men om ditt mål är att se smal och vältränad ut så är toned kanske ett mer passande ord. Det har ingen betydelse vilket ord du använder så länge du vet vad du har för mål och har ett passande träningsprogram uttänkt.