Category Archives: Kosttillskott

Just nu gör fettförbrännare och andra kosttillskott med höga halter av CLA sitt segertåg över världen. CLA är en konjugerad linolsyra – fettsyra i dagligt tal. I den här artikeln redogör vi för några av CLA-oljans hälsobringande effekter.

Sedan några år finns i marknaden en ny spännande fettsyra, som till glädje för många människor har förmågan att b. a förvandla fett till muskler vid motion. Ämnet är en kemiskt förändrad form av linolsyra och kallas konjugerad linolsyra och finns naturligt i vissa grönsaker, men också i mejeriprodukter och kött. De idisslande djuren, som nötkreatur, har förmågan i sina magar omvandla en del linolsyra till konjugerad linolsyra eller CLA. I dagligt tal kallar vi detta för fettsyran.

När man i mitten av 1970-talet hade definierat olika isomeriska strukturer av CLA, fann man att det var speciellt en typ som hade de hälsobringande egenskaperna för människan. Det är den formen vi skall tala mer om idag.

CLA definierades först 1978 i USA då man också fann att den innehöll en okänd anticancer agent som borde vara verksam även på människor. Djurförsök har bevisat att så är fallet för djur, och man har nu stora kliniska studier på gång för att visa och bevisa eventuell effekt på människor.

Jämfört med för 30 år sedan får den moderna människan väsentligt mindre CLA i födan eftersom vi radikalt ändrat livsstil och äter mindre mejeriprodukter och kött.

En annan orsak till minskad mängd CLA i mejeriprodukter och kött är, att vi föder upp djuren mycket mer på kraftfoder än tidigare, vilket innebär att djuren betar mindre och alltså inte producerar så mycket CLA som tidigare – till för fång både för djuret men också människan som lever av djuren.

En 90-dagars studie visar att kroppsfettet minskade med upp till 20 % – fett som istället delvis blev muskler. Idag pågår – eller har avslutats – minst 300 kliniska studier.

Hur man bygger muskler & bränner fett samtidigt

Just nu gör fettförbrännare och andra kosttillskott med höga halter av CLA sitt segertåg över världen. CLA är en konjugerad linolsyra – fettsyra i dagligt tal. I den här artikeln redogör vi för några av CLA-oljans hälsobringande effekter. Sedan några år finns i marknaden en ny spännande fettsyra, som till glädje för många människor har … Read More